Kaakchirurgie & Implantologie Midden Delfland

Vergoeding zorgverzekering

Behandelingen van de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het plaatsen van implantaten worden niet altijd vergoed uit de basisverzekering, neem hiervoor eerste contact op met de kaakchirurg.
De vergoeding uit de basisverzekering kan variëren tussen de 70& en 100%. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.


Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Kaakchirurgie & Implantologie Midden Delfland streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

- NAW gegevens;
- Geslacht;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Gegevens betreffende uw gezondheid;
- De naam van uw zorgverzekeraar;
- De naam van uw tandarts (verwijzer)
- Tijdstip van uw afspraak; 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het bijhouden van uw medisch dossier;
- Het inplannen van een afspraak;
- Het uitvoeren van een behandeling;
- Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.